Tømming av septiktank

Det er strenge krav til tømming av septiktank og alle septiktanker må tømmes med jevne mellomrom for å unngå at kloakk lekker ut i naturen. Vi tømmer septiktanker etter lokale krav eller ved behov.

Det finnes to typer septiktanker; tett tank (svartvann) og slamavskiller (gråvann).

En tett tank har kun et kammer der septik samles og må tømmes før den blir full, siden den ikke har utløp. Når tanken tømmes, blir hele tanken tømt uten retur av renset vann.

De tette tankene er mest vanlig på hytter og i områder hvor det ikke er lov med utslipp fra septiktanken. Siden tanken ikke har utløp er det viktig at man med jevne mellomrom sjekker at tanken ikke lekker, slik den fylles unødvendig raskt opp av vann fra grunnen.

En slamavskiller har tre kammer. Innløpet går i det første kammeret. Derfra blir slammet separert over i det andre og tredje kammeret der det er utløp. Ved tømming av slamskilleren blir hele tanken tømt, før renset vann blir returnert tilbake på tanken. Fungerer slamavskilleren slik den skal, vil det i utløpet fra tredje kammer renne «rent» vann ut til en sandfiltergrøft, grunnen, sjøen eller lignende.

Det er viktig at slamavskiller tømmes regelmessig eller etter behov, men ikke sjeldnere enn hvert andre år (helårsbolig) eller hvert fjerde år (fritidsbolig).

Slamavskilleren bør kontrolleres ved hver slamtømming. Innlekkasje av fremmedvann fører til kort oppholdstid i slamavskilleren, noe som kan resultere i slamflukt. Det forekommer ofte at utløpet fra slamavskilleren ikke er dykket (utløpsdykker har falt av), noe som fører til at flyteslam renner ut av slamavskiller.

Problemer med septiktanken?

Det kan være mange årsaker til at du har problemer med septiktanken. Nivået for en tett septiktank varierer etter bruken av toalett, dusj, vask og vaskemaskiner. Det er viktig at nivået ikke går over innløpet på tanken. Da kan du få problemer med å skylle ned fra toalettet. Blir septiktanken for full vil nivået stige så høyt at det til slutt vil renne over i tanken.

Hva skal IKKE i septiktanken?

For å sikre optimal drift på din septiktank og unngå at rørene tetter seg, er det viktig å være bevisst på hva som IKKE skal skylles ned i tanken.

Det gjelder eksempelvis:

  • Våtservietter
  • Kluter
  • WC-blokker
  • Olje
  • Bleier
  • Bind og tamponger
  • Melk fra melkerom/fjøs
  • Fett