Tining av rør.

Norover frozen tap prod
  • Tining av rør utføres med steam eller høytrykkspyling
  • For å unngå ytterligere skade på bygning eller andre gjenstander, bør det brukes fagfolk til tinejobben
  • Husk å sett på varme i berørt område