Dreneringsløsning

På tide med ny drenering?

Å identifisere tegn på at det er på tide med ny drenering rundt huset ditt er viktig for å unngå fuktproblemer og skader på eiendommen.

Her er noen vanlige tegn du bør se etter for din dreneringsløsning:

  1. Fuktighet og fuktige flekker: Konstant fuktighet rundt grunnmuren eller i kjelleren kan indikere at dreneringssystemet ikke fungerer som det skal.
  2. Innsig av vann: Hvis du opplever at vann siver inn i kjelleren eller i huset under kraftig regn, kan det være et tegn på at dreneringssystemet er ineffektivt.
  3. Oppstående vann og søle: Hvis du ser vann som samler seg på bakken rundt huset ditt etter regn, eller hvis du opplever mye søle, kan det tyde på at dreneringssystemet ikke klarer å lede vekk vannet effektivt.
  4. Sprekker i grunnmuren: Sprekker i grunnmuren kan oppstå på grunn av jordtrykk forårsaket av vannmetning rundt huset. Dette kan være et tegn på dårlig drenering.
  5. Skader på landskapsarbeid: Hvis du oppdager at landskapsarbeidet rundt huset ditt, som for eksempel plen eller planter, visner eller dør uten tilsynelatende grunn, kan det skyldes overflødig fuktighet fra dårlig drenering.
  6. Lukt av mugg eller fukt: En vedvarende lukt av mugg eller fuktighet inne i huset kan indikere fuktproblemer forårsaket av ineffektiv drenering.

Hvis du merker noen av disse tegnene, kan det være på tide å vurdere å installere ny drenering rundt huset ditt. Kontakt Norover for en grundig vurdering og eventuelle tiltak som må tas.